FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

Book Chapter

Tryggestad, Torunn L. (2014) FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, in Gender i Forsvaret. Fra teorit til praksis. Oslo: abstrakt forlag (95–124).
ISBN: 978-82-7935-349-2