Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]

Edited Volume

Skjeie, Hege; Torunn L. Tryggestad; & Inger Skjelsbæk, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.

​​Jubileumsbok til Helga Hernes

Hvordan kan vi skape en verdensorden som kan minske kjønnsbaserte krenkelser og vold mot kvinner i krig og konflikt. Hvordan kan vi styrke kvinners deltagelse i fredsprosesser? Disse spørsmålene har vært en ledetråd i Helga Hernes' arbeid med kjønnsperspektiv på krig og konflikt de siste årene.

Editors

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Research Professor

Torunn L. Tryggestad

Torunn L. Tryggestad

Deputy Director

Kjønn, Krig og Konflikt
ISBN: 978-82-530-3098-2