For mange muslimer er det å hjelpe fattige en viktig del av religiøs praksis. De siste fire årene har vi studert sammenhengen mellom religiøs praksis, sosialt engasjement og utviklingsarbeid blant muslimer i Pakistan og i den pakistanske diasporaen i Norge gjennom prosjektet 'Private Islamic charity and approaches to poverty reduction', finansiert av Norges Forskningsråd.

I forbindelse med avslutningen av prosjektet inviterer vi til et seminar tirsdag 1. desember 2015, kl 9.00 – 12.00 på PRIO.

På seminaret vil vi presenter funn fra studien som fokuserer på forholdet mellom religiøs praksis, veldedighet og utviklingsengasjement blant muslimer i den Pakistanske diasporaen i Oslo-området og i Pakistan. Vi har sett på hvordan dette er utrykt lokalt i Oslo, lokalt i Pakistan, og på transnasjonale dimensjoner i organiseringen av dette engasjementet.

Ett av studiens fokus har vært kjønn og religion, og kvinners deltakelse spesielt, ett annet på religionens rolle i diaspora utviklingsengasjement. Dette vil være hovedfokus for seminarets to første deler: (1) kvinner, religion og utvikling, og (2) religiøs praksis og utviklingsengasjement i diasporaen. Seminaret avsluttes med en paneldiskusjon om muligheter og utfordringer knyttet til religion, sosialt engasjement og utviklingsarbeid i Oslo.

Seminaret ledes av Kristian Berg Harpviken, med presentasjoner fra Kaja Borchgrevink og Marta Bivand Erdal.

Program

08.45 Kaffe/te

09.00 Velkommen og innledning, Kristian Berg Harpviken, direktør PRIO

09.15 Islamic charity, Kaja Borchgrevink, forsker PRIO

Kvinner, religion og utvikling

09.25 Presentasjon av Kaja Borchgrevink, forsker PRIO

09.40 Kommentar av Anne Skjelmerud, seniorrådgiver NORAD

09.50 Spørsmål og diskusjon

Religiøs praksis og utviklingsengasjement i diasporaen

10.00 Presentasjon av Marta Bivand Erdal, seniorforsker PRIO

10.15 Kommentar av Knut Andreas Lid, leder for internasjonal avdeling, Caritas

10.25 Spørsmål og diskusjon

10.55 Paneldebatt: Muligheter og utfordringer knyttet til religion praksis, sosialt engasjement og utviklingsarbeid «her» og «der»

Ordstyrer Kristian Berg Harpviken, direktør PRIO

Deltakere: Mehtab Afsar, generalsekretær IRN; Tayyab Choudri**,** styreleder Diaspora Network; Hamid Farooq, imam ICC; Alice Ennals, Programkoordinator migrasjon og utviklingi Utviklingsfondet; Vilde Reichelt, fagkonsulent i Kirkens Bymisjon.

  1. 45 Lunsj