Statskvinne med barrierebrytergen. Om forskeren , feministen og politikeren Helga Hernes

Journal article

Holst, Cathrine & Inger Skjelsbæk (2008) Statskvinne med barrierebrytergen. Om forskeren , feministen og politikeren Helga Hernes [Helga Hernes: Researcher, Feminist and Politician], PROSA 4.

Read the article here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙