Seksualisert vold i krig – antakelser og utfordringer

Journal article

Skjelsbæk, Inger (2003) Seksualisert vold i krig – antakelser og utfordringer [Sexual Violence in War – assumptions and challenges], Sociologisk Forskning 4 (2003): 25–32.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙