Flere kvinner i forsvaret

Popular article

Skjelsbæk, Inger (2003) Flere kvinner i forsvaret [More women in the military], Dagbladet. 22 December.

Read it on Dagbladet.no Pluss! (subscription)

Tydeligere kvinnelig tilstedeværelse i internasjopnale operasjoner må føre til en omdefinering av militære oppgaver, skriver Inger Skjelsbæk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙