Flere kvinner i forsvaret

Popular article

Skjelsbæk, Inger (2003) Flere kvinner i forsvaret [More women in the military], Dagbladet. 22 December.

Read it on Dagbladet.no Pluss! (subscription)

Tydeligere kvinnelig tilstedeværelse i internasjopnale operasjoner må føre til en omdefinering av militære oppgaver, skriver Inger Skjelsbæk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙