Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ?

Journal article

Skjelsbæk, Inger & Torunn L. Tryggestad (2011) Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ? [Women in the Norwegian Armed Forces: Gender Equality or Operational Imperative?], Sosiologi i dag 41 (1): 53–75.

Read the article here (Open Access)
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙