FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

Book chapter

Tryggestad, Torunn L. (2014) FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, in Gender i Forsvaret. Fra teorit til praksis. Oslo: abstrakt forlag (95–124).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙