Kjønn og vold i krigssonen

Book chapter

Skjelsbæk, Inger (2008) Kjønn og vold i krigssonen [Gender and Violence in the War Zone], in Kjønn, krig og konflikt. Oslo, Norway: PAX (46–59).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙