Kvinner, fred og sikkerhet - en ny dagsorden i FN

Book chapter

Tryggestad, Torunn L. (2008) Kvinner, fred og sikkerhet - en ny dagsorden i FN [Women, Peace and Security - A New UN Agenda], in Kjønn, krig, konflikt. Oslo, Norway: PAX (138–152).

Del av Helga Hernes' jubileumsbok Helga Hernes har gjennom mange år preget norsk samfunnsdebatt om kjønn, kriger og konflikter. Gjennom en utrettelig innsats i hele sin karriere – som akademiker, politiker og diplomat – har hun bidratt til å øke vår kunnskap og skapt større forståelse for kjønnsdimensjonene på dette feltet. Historisk sett har kvinner vanligvis ”bare” støttet opp om ”sine” menns deltakelse i krig, men gjennom egen forskning har Helga Hernes vist at kvinner i dag spiller en betydelig rolle i kriger. De er aktører og deltar i dag også i økende grad, på lik linje – om enn ikke i samme antall – i sikkerhetsstyrkene. Dette er ennå ikke et globalt fenomen – og betraktes av mange med skepsis – men er allikevel en endring i tradisjonelle kjønnsmønstre. Slik forandres også kjønnsrelasjoner og oppfatninger om maskulinitet og feminitet. Boken utgis for å ære Helga Hernes på 70-årsdagen 16. januar 2008. Blant bidragsyterne finner vi, Cathrine Holst, Janne Haaland Matlary, Iver Neumann, Thorvald Stoltenberg (intervjuet av Hege Duckert), Jonas Gahr Støre, Henrik Syse og Stein Tønnesson.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙