Kjønn, krig og konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes

Edited volume

Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad, eds, (2008) Kjønn, krig og konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes [Gender, War, Conflict. Anniversary volume for Helga Hernes]. Oslo: PAX.

Read this publication at the Norwegian National Library

Hvordan kan vi skape en verdensorden som kan minske kjønnsbaserte krenkelser og vold mot kvinner i krig og konflikt. Hvordan kan vi styrke kvinners deltakelse i fredsprosesser? Disse spørsmålene har vært en ledetråd i Helga Hernes' arbeid med kjønnsperspektiv på krig og konflikt de siste årene.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙