Natalie M. Dyvesether

Research Assistant

Natalie M. Dyvesether
Email: nmdyvesether@gmail.com / natdyv@prio.org
Mobile phone: +47 95809006

Publications

The following publications are specific to the PRIO GPS Centre. A more complete list is available at www.prio.org.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Dyvesether, Natalie M. (2017) Er politikk eller marked nøkkelen til likestilling i arbeidslivet? Effekten av politiske rettigheter og markedsliberalisering på kvinners økonomiske rettigheter, 1981–2011 [Are Politics or Markets the Key to Gender Equality in the Labor Market? The Effects of Political Rights and Market Liberalization on Women’s Economic Rights, 1981–2011], Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 33(3.4): 209–234.

Related pages