Publications 2008

All types of publications by PRIO researchers that deal with gender questions are listed here.

The PRIO GPS Centre publishes the GPS Policy Brief series and the quarterly newsletter PRIO Gender, Peace and Security Update.

Subscribe to our newsletter here.

Book Chapter

Bergsmo, Morten (2008) Tematisk etterforskning og straffeforfølgning av seksualisert vold i konflikter: Er det en uproblematisk praksis? [Thematic Investigation and Prosecution of Sexual Violence in Conflict: Is this Unproblematic?], in Tryggestad, Torunn L.; Hege Skjeie; & Inger Skjelsbæk, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo: PAX (79–91).
Hernes, Helga (2008) De nye krigene i et kjønnsperspektiv [The New Wars in a Gender Perspective], in Skjelsbæk, Inger; Torunn L. Tryggestad; & Hege Skjeie, eds, Kjønn, krig. konflikt. Oslo, Norway: PAX (17–32).
Olsson, Louise (2008) Resolution 1325 och den Nordiska Snabbinsatsstyrkan, in Förutsättningar för att verka internationellt - Slutrapport från temaområde Människan i NBF 2004 - 2008. Stockholm: Försvarshögskolan.
Skjelsbæk, Inger (2008) Kjønn og vold i krigssonen [Gender and Violence in the War Zone], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig og konflikt. Oslo, Norway: PAX (46–59).
Syse, Henrik (2008) Krigens etikk - bare for menn? [Ethics of War - for Men Only?], in Tryggestad, Torunn L.; Inger Skjelsbæk; & Hege Skjeie, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo: PAX (92–102).
Tønnesson, Stein (2008) Hva er nytt i krig? [What's New in War?], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo: PAX (127–137).
Tryggestad, Torunn L. (2008) Kvinner, fred og sikkerhet - en ny dagsorden i FN [Women, Peace and Security - A New UN Agenda], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo, Norway: PAX (138–152).

Edited Volume

Skjeie, Hege; Torunn L. Tryggestad; & Inger Skjelsbæk, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.

Non-refereed Journal Article

Skjelsbæk, Inger (2008) Statskvinne med barrierebrytergen. Om forskeren , feministen og politikeren Helga Hernes [Helga Hernes: Researcher, Feminist and Politician], PROSA 4.

Popular Article

Tryggestad, Torunn L. (2008) Ahtisaari var en pionér for kvinnene [Ahtisaari was a Pioneer for the Women], Dagsavisen, 10 December.

PRIO Policy Brief

Wallacher, Hilde & Kjell Erling Kjellman (2008) Gender Mainstreaming in Mine Action in Conflict Situations, PRIO Policy Brief, 10. Oslo: PRIO.

PRIO Paper

Dupuy, Kendra (2008) Gender Mainstreaming in Mine Action: The Ethiopian Case, PRIO Paper. Oslo: PRIO.

Book Review

Tryggestad, Torunn L. (2008) Review of The Oxford Handbook on the United Nations, in Internasjonal Politikk 66(2): 512–516.