Fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv [Peace and Security in an Equal Rights Perspective]

Book Chapter

Olsson, Louise (2017) Fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv [Peace and Security in an Equal Rights Perspective], in Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur (259–273).

Authors

Louise Olsson

Louise Olsson

Research Director

ISBN: 9789144115740