Fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv

Book chapter

Olsson, Louise (2017) Fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv [Peace and Security in an Equal Rights Perspective], in Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur (259–273).

Publisher's website
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙